Statut

Statutul Partidului National Liberal


 
Denumirea integrală a partidului este Partidul Național Liberal.

Denumirea prescurtată a partidului este PNL.

PNL este persoană juridică de drept public. PNL îşi desfăşoară activitatea, în conformitate cu dispoziţiile Constituţiei, ale Legii partidelor politice, precum şi cu prevederile prezentului Statut şi ale regulamentelor adoptate pe baza şi pentru aplicarea acestuia, pe întreg teritoriul României şi în exteriorul graniţelor ţării, prin organizaţiile înfiinţate în conformitate cu cap. 4E al acestui Statut şi cu dispoziţiile legale în vigoare.

 

Statutul si regulamentul PNL

 

widget